Tự đăng ký

футбол


Bản dịch: bóng đá
Chuyển ngữ: [futbòl]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

он играет в футбол [on igràit f futbòl] - bạn ấy chơi bóng đáBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này