Tự đăng ký

хорошо


Bản dịch: tốt thôi
Chuyển ngữ: [kharasho]

Ví dụ về sử dụng

Все хорошо? Вам все нравится? [vsyo kharashò? vam vsyo nràvitsya?] - Tất cả đều ngon chứ? Bạn thích tất cả chứ?
Очень хорошо, что ты пришёл. [òchen' kharashò, shto ty prishòl] - Thật là tốt vì bạn đã đến.
Спи хорошо. Будь здоров. [spi kharashò. Bùd' zdaròv] - Hãy ngủ ngon nhé. Chúc mạnh khỏe.
Хорошо тебе сдать экзамен! [kharashò tibèh sdàt' ikzàmin] - Chúc bạn thi đạt!
Я нехорошо себя чувствую. [ya nekhoroshò sebyà chùvstvuyu] - Tôi cảm thấy mình không được tốt lắm.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này