целый


Bản dịch: nguyên vẹn
Chuyển ngữ: [tselyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này