центр


Bản dịch: trung tâm
Chuyển ngữ: [tsentr]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Где находится бизнес центр? [gde nakhoditsya biznes tsentr?] - Trung tâm thương mại nằm ở đâu?
Далеко отсюда центр города? [dal`eko ats`yuda tsentr gorada?] - Trung tâm thành phố có cách xa đây không?
Как я могу доехать до центра города? [kak ya magù dajèkhat' da tsèntra gòrada] - Làm sao để tôi có thể đi đến trung tâm thành phố?
Мне нужен отель в центре города. [mn'eh nùzhin atèl' v tsèntri gòrada] - Tôi cần khách sạn tại trung tâm thành phố.
Скажите, пожалуйста, как проехать до центра города? [skazhìti pazhàlusta kak prajèkhat' da tsèntra gòrada] - Xin bạn vui lòng cho biết, làm thế nào để đi đến trung tâm thành phố?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này