Tự đăng ký

читать


Bản dịch: đọc
Chuyển ngữ: [chitat`]

Ví dụ về sử dụng

считать кого-либо привлекательным [schitàt' kavòlibo privlikàtil'nym] - cho rằng ai đó rất là hấp dẫn
Читать журнал или газету [chitàt’ zhurnàl `ili gaz'ètu]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này