Tự đăng ký

экзамен


Bản dịch: kỳ thi
Chuyển ngữ: [ehkzamen]

Ví dụ về sử dụng

Удачи на экзаменах. [udàchi na ehkzàmenakh] - Chúc thành công cho các bộ thi.
Хорошо тебе сдать экзамен! [kharashò tibèh sdàt' ikzàmin] - Chúc bạn thi đạt!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này