Tự đăng ký

экономист


Bản dịch: nhà kinh tế
Chuyển ngữ: [ehkanamist]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Я экономист. [ya ikanamìst] - Tôi là nhà kinh tế học.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này