свободный


Bản dịch: tự do
Chuyển ngữ: [svabodnyj]

Ví dụ về sử dụng

У вас есть свободный номер? [u vas est' svobodnyj nomer?] - Ở nơi các bạn có phòng trống không?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này