Tự đăng ký

сердце


Bản dịch: trái tim
Chuyển ngữ: [sèrtse]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Ví dụ về sử dụng

украсть чьё-то сердце [ukràst' ch'yò-ta sèrtse]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này