серый


Bản dịch: mầu xám
Chuyển ngữ: [seryj]

Ví dụ về sử dụng

серый костюм [sèryj kastyùm] - bộ complê xámBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này