Tự đăng ký

скоро


Bản dịch: sắp tới
Chuyển ngữ: [skora]

Ví dụ về sử dụng

До скорого! [da skòrava] - Tạm biệt!
Мне нравится путешествовать на скоростных поездах. [mne nràvitsya puteshestvovat' na skorostn`ykh poezdàkh] - Tôi thích đi du lịch bằng tầu tốc hành.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này