Tự đăng ký

снова


Bản dịch: lần nữa
Chuyển ngữ: [snova]

Ví dụ về sử dụng

Я могу выйти за пределы выставки и затем снова вернуться? [ya magu vyjti za pridely vystafki i zatem snova virnutsa?] - Tôi có thể đi ra ngoài cuộc triển lãm và sau đó quay trở lại được chứ?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này