Tự đăng ký

собор


Bản dịch: nhà thờ
Chuyển ngữ: [sabor]

Ví dụ về sử dụng

Это кафедральный собор? [ehto kafedral`nyj sabor?] - Đây là thánh tòa?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này