достопримечательность


Bản dịch: danh lam thắng cảnh
Chuyển ngữ: [dostoprimechatel'nost']

Thành phần câu văn: Существительное
Số:

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này