Tự đăng ký

Защищать


Bản dịch: Bảo vệ
Chuyển ngữ: [zasshisshàt' svoìkh detèj]

Ví dụ về sử dụng

защищать птенцов от хищников [asshisshat’ ptentsòv ot hìsshnikov] - bảo vệ chim non khỏi thú dữ
защищать родину [zasshisshat’ rodinu] - bảo vệ tổ quốcBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này