Tự đăng ký

Ví dụ về sử dụng

Я желаю вам/тебе всего наилучшего. [ya zhelàyu vam/tebè vsegò nailùchshego] - Tôi chúc các bạn/bạn mọi sự tốt lành nhất.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này