Tự đăng ký

улыбнитесь


Bản dịch: bạn hãy mỉm cười đi
Chuyển ngữ: [ulybnites']

Ví dụ về sử dụng

Проснитесь и улыбнитесь новому дню! [prasnìtis’ I ulybnìtis’ nòvamu dn'ù] - Bạn hãy tỉnh dậy và mỉm cười cho một ngày mới!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này