Tự đăng ký

запятая


Bản dịch: dấu phẩy
Chuyển ngữ: [zapitàya]

Thành phần câu văn: Существительное
Số:

Ví dụ về sử dụng

, запятая [zapitàya] - , dấu phẩyBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này