Ví dụ về sử dụng

семья глазами жены [sem'ya glazami zheny] - gia đình trong đôi mắt của vợ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này