Tự đăng ký

русская


Bản dịch: cô gái Nga
Chuyển ngữ: [rùsskaya]

Thành phần câu văn: Прилагательное

Ví dụ về sử dụng

Русская армия [rùskaja àrmija] - Quân đội NgaBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này