Tự đăng ký

мёд


Bản dịch: mật ong
Chuyển ngữ: [myòt]

Ví dụ về sử dụng

Вы не могли бы говорить медленнее? [vy nimaglì by gavarìt' mèdlinnije] - Bạn có thể nói chậm được hơn không?
Не могли бы Вы повторить это медленнее? [nimaglì by vy paftarìt' èhta mèdlinnije] - Bạn có thể nói điều này chậm hơn được không?
У меня аллергия на мёд. В этом десерте есть мёд? [u minyà allirgìya na myod. v èhtam disèrte jest' myod?] - Tôi bị dị ứng bởi mật ong. Trong món tráng miệng này có mật ong không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này