Tự đăng ký

НЕчего


Bản dịch: Không có cái gì
Chuyển ngữ: [nèchiva]

Ví dụ về sử dụng

Мне нечего делать. [mne nèchego dèlat'] - Tôi không có việc gì làm.
нечего делать [necheva delat`] - không có gì để làm
нечего сказать [necheva skazat`] - không có gì để nói
нечего съесть [necheva s`est`] - không có gì để ănBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này