You can change this website language: English
Trao đổi
Валентин

Валентин

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: obninsk-z@mail.ru

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Валентин

Ищу собеседника для тренировки разговорного английского. Готов выполнять аналогичные функции для тренировки русского.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này