На свой страх и риск

1
На свой страх и риск [na svoj strakh i risk] - Kendi korkusuna ve riskine rağmen

Anlam: sorumluluğu almak, risk almak.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.