Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

готово
 
xong việc
фисташковое
 
thuộc về hạt dẻ cười
заботиться
 
to take care of
точный
 
exact
Польша
 
Ba Lan
театр
 
nhà hát
проговориться
 
thốt ra
сохранить
 
to keep, to preserve
исполняться
 
to be fulfilled, to turn, to come true
сфотографировать
 
to photograph
сегодня
 
hôm nay
нигде
 
không ở đâu
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này