Словно аршин проглотить

1
Словно аршин проглотить [slovno arshin proglotit`] - Arşın yutmuş gibi olmak

Anlam: garip davranmak, aşırı düzgün bir şekild oturmak veya durmak. Eğlenceli, argo bir değim.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.