Легкий как перышко

1
Легкий как перышко [legkij kak peryshko] - Telek kadar hafif

Anlam: çok hafif, tüy gibi, tüyden hafif.

Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.