туризм


翻译: 旅游业
拼写: [turizm]

使用示例

Цель поездки - туризм (бизнес,навестить друзей). [tsèl' pajèstki - turìzm (bìznes, navistìt' druzèj)] - 旅行目的是旅游(商务,访问朋友)。
翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能