Принимать меры

1
Принимать меры [prinimat` mery] - Převzít opatření

dopad, vliv, provádět některá opatření v zájmu dosažení něčeho.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci