1
Так и надо [tak i nado] - Tak a třeba

Výraz se používá na potvrzení toho, že je nutné něco provést takým způsobem,jak je přijato.

1
Так или иначе [tak ili inache] - Tak nebo jinak

jakýmkoli způsobem, všechny možné způsoby. Výraz se používá, když je třeba něco určitě udělat, a to libovolným způsobem.

1
Такие вот дела [takie vot dela] - Takové jsou případy

Říká se o situaci, kterou je obtížně ovlivnit.

1
Там и тут [tam i tut] - Tu a tam

mít čas udělat spoustu věcí, být obratným.

1
Таскать каштаны из огня [taskat` kashtany iz ognya] - Tahat kaštany z ohně

vykonávat za někoho nebezpečnou nebo tvrdou práci, čímž sobě ohrožovat. Výraz má hanlivý smysl ve vztahu k tomu, kdo na sebe bere riziko a dělá nebezpečnou práci místo někoho jiného.

1
Творить чудеса [tvorit` chudesa] - Tvořit zázraky

dělat něco nemožného v dobrém slova smyslu, být schopen z ničeho udělat něco velkého

1
Терять голову [teryat` golovu] - Ztratit hlavu

chovat se bláznivě, hloupě, proti obvyklým normám. Člověk může ztratit svou mysl od lásky nebo smutku.

1
Терять дар речи [teryat` dar rechi] - Ztratit sílu řeči

znecitlivění, ztratit schopnost mluvit, například z leknutí nebo překvapení.

1
Терять из виду [teryat` iz vidu] - Ztratit ze zřetele

nějakou dobu neslyšet nic o člověku, nevidět ho

1
Терять лицо [teryat` litso] - Ztratit tvář

udělat špatnou věc, něco,co kazí pověst,dělat neobvyklé pro sebe negativní činnosti

1 2 3
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci