Бросать на произвол судьбы

1
Бросать на произвол судьбы [brosat` na proizvol sud`by] - Nechávat na svévoli osudu

ponechát bez podpory, opustit v těžkých časech.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci