Держать в руках

1
Держать в руках [derzhat` v rukakh] - Držet v rukou

krotit sám sebe, udržovat klid, sebeovládání, ovládat svými emocemi.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci