You can change this website language: English


Идти по линии наименьшего сопротивления

1
Идти по линии наименьшего сопротивления [idti po linii naimen`shego soprotivleniya] - Sledovat linii nejmenšího odporu

zvolit nejjednodušší způsob, jít nejjednodušší cestou.

Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci