что


Překlad: co
Transliterace: [chto]

Příklady použití

Благодаря тому, что... [blagadaryà tamù shto] - Vzhledem k tomu, že ...
Дело в том, что на ней изображен Большой театр со знаменитой колесницей Аполлона, и Аполлон красуется здесь уже без фигового листа, который когда-то прикрывал его наготу. [Dèla v tom, shto na nej izabrazhòn Bal'shòj t'àtr sa znaminìtaj kalisnìtsej Аpalòna, i Аpalòn krasùitsya sdes' uzhè bes fìgavava listà, katòryj kagdà-ta prikryvàl jivò nagatù] - Faktem je, že ona zachycuje Velké divadlo se slavným vozem Apollóna a Apollon se vychloubá zde bez fíkového listu, který kdysi přikrýval jeho nahotu.
Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. [dabrata - ehto to, chto mozhet uslyshat` glukhoj i uvidet` sl`epoj.] - Dobrotivost je to, co hluchý může slyšet a slepí vidět.
Заметьте, пожалуйста, что... [zamèt'ti, pazhàlusta, shto] - Všimněte si, prosím, že ...
Извините, что вы сказали? [izvinìti shto vy skazàli] - Promiňte? Co říkáte?
Извините, что? [izviniti shto] - Promiňte, co?
Как ты относишься к тому, что некоторые говорят, что любовь можно купить за деньги? [kak ty atnòsish`sya k tamù shto nèkataryje gavaryàt shto lyubof' mòzhna kupit` za dèn`gi] - Co si myslíš o tom, že někteří říkají, že lásku lze koupit za peníze?
Книги - они как зеркала: в них лишь отражается то, что у тебя в душе. [Knigi - oni kak zerkala: v nikh lish' otrazhaetsya to, chto u tebya v dushe] - Knihy jsou jako zrcadla: oni jen odráží to, co je ve tvém srdci.
Мы сделаем вот что. [My sdèlajem vot chto] - Uděláme tuto věc.
Очень хорошо, что ты пришёл. [òchen' kharashò, shto ty prishòl] - Velmi dobře, že jsi přišel.
Письмо отражает душу, оно столь верное эхо голоса того, кто пишет, что утонченные умы относят письма к драгоценнейшим сокровищам любви. [pis`mo otrazhaet dushu ono stol` vernoe eh`kho golosa togo kto pishet chto utonchennye umy otnosyat <br> pis`ma k dragotsennejshim sokrovishham lyubvi] - Dopis odráží duše, je to jako věrné echo hlasu toho, který napsal, že sofistikované mozky považují dopisy za vzácné poklady lásky.
потому что [patamu chto] - protože
Спорю, что он музыкант. [spòryu, shto on muzykànt] - Vsadím se, že je to hudebník.
Ты любишь романтику? А что больше всего? [ty l'ubish` ramàntiku? a shto bòl`shi vsivò] - Miluješ romantiku? Co nejvíc?
Ты что с ума сошел? [ty shto s umà sashòl] - Zbláznil ses?
Что будете заказывать? [chto budete zakazyvat`] - Co budete objednávat?
Что будете на десерт? [shto bùdite na disèrt] - Co budete na dezert?
Что вы порекомендуете? [chto vy porekomenduete?] - Co doporučujete?
Что можно посмотреть на этой выставке? - Co si můžeme prohlédnout na této výstavě?
Что ты больше любишь, делать комплименты или получать их? [shto ty bòl`shi l'ùbish,` dèlat` kamplimènty ìli paluchàt` ikh ] - Co máš rád víc-dostávat komplimenty nebo je přijímat?
Что это значит? [shto èhta znàchit] - Co to znamená?
Что это такое? [chto ehto takoe?] - Co je to?
Что это? [shto èhta] - Co je to?
Это не то, что я заказывал [ehto ne to, chto ya zakazyval] - To není to, co jsem si objednal
Я потерял багаж. Что мне делать? [ya patiryàl bagash. Shto mne dèlat'] - Ztratil jsem zavazadlo. Co mám dělat?
Я считаю, что он строитель. [ya sshitàyu sshto on straìtil'] - Myslím, že on je stavitel.
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci