Εγγραφή

коммуникабельный


Μετάφραση: επικοινωνιακός
Μεταγραφή: [kamunikàbil'nyj]

Μέρος του λόγου: Прилагательное
Γένος: Мужской

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία