Αίτηση για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας

Заполнить анкету преподавателя РКИ

Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype


Εγγραφή

Σχολεία

Smart Matryoshka

Russian4Foreigners

Russian Training

EducaCentre Language School

РуссКИй проект. Russian project

Ruslandia Barcelona

Marjala language space

The Babylon Project

Russificate School

1 2
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία