Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή

Νέα

В мире существует более 1000 видов летучих мышей. Они ведут ночной образ жизни и спят днем, вися головой вниз. Они способны летать со скоростью до 100 км/ч. Летучие мыши питаются насекомыми, лягушками, ящерицами, иногда фруктами. Летучие мыши используют эхолокацию для ориентирования в пространстве, хотя имеют неплохое зрение. В некоторых странах это животное считается священным.

In the world there are more than 1000 species of bats. They are nocturnal and sleep during day, hanging upside down. They are capable to fly with a speed up to 100 km/h. Bats eat insects, frogs, lizards, sometimes fruit. Bats use echolocation for orientation in space but they have a quite good sight. In some countries this animal is considered sacred.

фрукт
[frùkt]
скорость
[skòrast']
животное
[zhivotnoe]
иногда
[inagda]
фрукты
[frukty]
летать
[litàt']
голова
[galavà]
Ετικέτες: Ζώα
Проблема не рваных и одинаковых носков еще никогда не стояла так остро!

The problem of not ragged and same socks has never been so acute!
Ну, как-то так [nu kakta tak] - Well, something like that
Для приготовления витаминной смеси, которая поможет бороться с вирусам осенью, смешайте 1 л мёда, 200 г свежего натертого имбиря и 3 измельченных лимона вместе со шкуркой. Храните смесь в холодильнике. Употребляйте эту смесь по 1 чайной ложке утром перед завтраком. Вы можете также добавлять эту смесь в чай.

For preparation of vitamin mix which will help to fight with viruses in autumn mix 1 l of honey, 200 g of fresh grated ginger and 3 crushed lemons together with a peel. Keep this mixture in a refrigerator. Take 1 teaspoon of this mixture in the morning before breakfast. You can also add this mixture to tea.

холодильник
[haladìl'nik]
утром
[ùtram]
осень
[òsin']
лимон
[limon]
завтрак
[zàftrak]
добавлять
[dabavl'at`]
хранить
[khranìt']
Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
Уютная Красная площадь в осенних тонах [uyutnaya krasnaya ploshhat' v asenikh tanakh] - Cozy Red Square in autumn colors
Ετικέτες: Architecture
бабье лето [bàb'je lèta] - Indian summer

несколько тёплых, сухих дней, приходящие в середине осени, как будто это лето.
a couple of warm, dry days coming in the middle of autumn as if it was a summer.
Ετικέτες: Καιρός
Ты в порядке? [ty f par'yatke] - Are you ok?
Я работаю над этим [ya rabotayu nad eht'im] - I'm working on it
Арбат - это самая туристическая улица Москвы. Она как магнит притягивает туристов. Это одна из самых старых улиц столицы, а также важная московская достопримечательность. С 1986 года эта улица является полностью пешеходной. Здесь выступают уличные артисты, рисуют шаржи художники, продаются картины и русские сувениры.

Arbat is the most touristic street of Moscow. It attracts tourists as a magnet. It is one of the oldest streets of the capital, and also important Moscow sight. Since 1986 this street is completely for pedestrians. Here are the street actors, artists draw cartoons, pictures and the Russian souvenirs are on sale.

художник
[khudozhnik]
улица
[ùlitsa]
турист
[turist]
сувенир
[suvenir]
здесь
[sdès']
достопримечательность
[dostoprimechatel'nost']
столица
[stalitsa]
картина
[kartìna]
выступать
[vystupat`]
Ετικέτες: Ρωσία, Στο δρόμο
Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
надписи
[nàtpisi]

проезд закрыт
[prajèst zakr`yt]
осторожно
[astaròzhno]
опасно
[apàsna]
стоянка запрещена
[stayànka zaprishhinà]
остановка автобуса
[astanòfka aftòbusa]
стоп
[stop]
1 2 3 ... 567 568
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία