Εγγραφή

доказать


Μετάφραση: να αποδείξω
Μεταγραφή: [dakazat`]

Μέρος του λόγου: Глагол

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία