Εγγραφή

решить


Μετάφραση: να αποφασίσω
Μεταγραφή: [rishìt']

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία