Εγγραφή

везти


Μετάφραση: φέρνω
Μεταγραφή: [vesti]

Μέρος του λόγου: Глагол

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία