Εγγραφή

ночью


Μετάφραση: τη νύχτα
Μεταγραφή: [nòch'yu]

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία