Εγγραφή

поужинать


Μετάφραση: να πάρω βραδινό
Μεταγραφή: [pauzhinat`]

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία