Εγγραφή

шестьдесят


Μετάφραση: εξήντα
Μεταγραφή: [shis'disyàt]

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία