Εγγραφή

добавить


Μετάφραση: να προσθέτω
Μεταγραφή: [dobavit']

Μέρος του λόγου: Глагол

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία