You can change this website language: English

登记

стакан


翻译: 玻璃杯
拼写: [stakàn]

使用示例

Помой стакан. [pamoj stakan.] - 洗一洗玻璃杯吧。
стакан наполовину полон [stakàn napalavìnu pòlan] - 玻璃杯是半满的
стакан наполовину пуст [stakàn napalavìnu pùst] - 玻璃杯是半空的您可以找俄语语言学校和老师:


翻译
翻译 (ru-zh)
只注册过的网民可以使用这个功能