стакан


Bản dịch: cái cốc
Chuyển ngữ: [stakàn]

Ví dụ về sử dụng

Помой стакан. [pamoj stakan.] - Bạn hãy rửa cốc đi.
стакан наполовину полон [stakàn napalavìnu pòlan] - cốc chỉ đầy một nửa
стакан наполовину пуст [stakàn napalavìnu pùst] - cốc một nửa trống rỗngBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này