You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Языки - Các ngôn ngữ

английский [anglìskij] - thuộc về Anh quốc
арабский [aràpskij] - thuộc về Ả Rập
испанский [ispànskij] - thuộc về Tây Ban Nha
немецкий [nimètskij] - thuộc về Đức
португальский [partugàl'skij] - thuộc về Bồ Đào Nha
русский [rùsskij] - thuộc về Nga
французский [frantsùskij] - thuộc về Pháp
хинди [hìndi] - thuộc về Hin-đđi

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này