You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Выражения - Câu nói

Все здорово! [fsyo zdòrava] - Tất cả đều tuyệt vời!
Мне всё равно. [mne fs'ò ravnò] - Tôi không quan tâm.
Мне страшно. [mne stràshna] - Tôi rất là sợ.
Я безумно счастлив. [ya bizùmna sshàstlif] - Tôi vô cùng hạnh phúc.
Я боюсь высоты. [ya bayùs' vysat`y] - Tôi sợ độ cao.
Я на седьмом небе! [ya na sid'mòm nèbe] - Tôi trên bẩy tầng mây!
Я отлично провожу время. [ya atlichna pravazhù vrèm'a] - Tôi sử dụng thời gian một cách tuyệt vời.

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này