You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Фотография - Bức ảnh

большой фотоальбом [bal'shòj fotaal'bòm] - quyển album ảnh lớn
Мы посмотрим твой фотоальбом. [my pasmòtrim tvòj fotoal'bòm] - Chúng tôi sẽ xem quyển album của bạn.
На фото - ночной Владивосток, Россия. [na fòta: nachnòj Vladivastòk, Rassìya] - Trên hình ảnh - Vlađivostok ban đêm, Nga.
фото [fòto] - chụp ảnh
фотоальбом [fotaal'bòm] - quyển album ảnh
фотограф [fatògraf] - thợ chụp ảnh
фотографировать [fotagrafìravat'] - chụp ảnh

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này