You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Прилагательные - Tính từ

агрессивный [agrisìvnyj] - hung hăng
безжалостный [bizzhàlastnyj] - tàn nhẫn
безразличный [bizrazlìchnyj] - không có gì khác
белый [bèlyj] - màu trắng
беспокойный [bispakòjnyj] - bị bồn chồn
большой [bal'shòj] - to lớn
великий [vilìkij] - vĩ đại
верный [vèrnyj] - trung thành
взбешённый [vzbishònyj] - bị điên loạn
голубой [galubòj] - màu xanh lơ
двуличный [dvulìchnyj] - hai lòng
дружелюбный [druzhilyùbnyj] - thân thiện
жалкий [zhàlkij] - đáng thương
жёлтый [zhòltyj] - màu vàng
замкнутый [zàmknutyj] - không giao tiếp
зелёный [zil'ònyj] - màu xanh lá cây
злой [zlòj] - độc ác
искренний [ìskrinij] - chân thành
испуганный [ispùganyj] - sợ quá
коммуникабельный [kamunikàbil'nyj] - hòa đồng
коричневая машина [karìchnivaya mashìna] - ô tô màu nâu
коричневое животное [karìchnivaje zhivòtnaje] - con vật màu nâu
коричневые ботинки [karìchnivyje batìnki ] - điô giày ngắn cổ màu nâu
коричневый [karìchnivyj] - màu nâu
коричневый песок [korìchnivyj pisòk] - cát nâu
короткий [karòtkij] - ngắn
красный [kràsnyj] - màu đỏ
лживый [lzhìvyj] - lừa dối
маленький [màlin'kij] - bé nhỏ
милосердный [milasèrdnyj] - nhân hậu
мужской [mushskòj] - của đàn ông
мягкий [m'àkhkij] - mềm mại
надёжный [nadyòzhnyj] - đáng tin cậy
напряжённый [napryazhònnyj] - bị căng thẳng
ненадежный [ninadyòzhnyj] - không đáng tin cậy
нервный [nèrvnyj] - bị thần kinh
несправедливый [nispravedlìvyj] - không công lý
огромный [agròmnyj] - khổng lồ
оранжевый [arànzhivyj] - màu da cam
оскорблённый [askarblònnyj] - bị xúc phạm
1 2

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này